%e7%b7%8a%e6%80%a5%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%b8
  seizen-bar   sanretu-bar   after-bar   shikijyouannaihigashikariya-bar